Integritetspolicy

Uppdaterad Onsdag 27 september 2023

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller oss genom vårt kontaktformulär. Vi är dedikerade till att säkerställa att din integritet är skyddad, och all information du tillhandahåller oss kommer att användas i enlighet med denna policy.

Vilken information samlar vi in?

När du använder vårt kontaktformulär kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Meddelande eller fråga

Hur använder vi dina uppgifter?

De personuppgifter som samlas in via vårt kontaktformulär kommer enbart att användas för följande ändamål:

  • För att svara på din förfrågan eller fråga.
  • För att kontakta dig angående framtida frågor eller för att ge ytterligare information.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi tar din integritet på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Endast behöriga personer inom vår organisation har tillgång till dina uppgifter.

Lagring av uppgifter

Vi kommer att behålla de personuppgifter som du tillhandahåller oss via kontaktformuläret under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. När dina uppgifter inte längre behövs för dessa ändamål kommer de att raderas eller anonymiseras.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, att korrigera eventuella felaktigheter eller att begära radering av dina uppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller oro gällande vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.


Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och ändras från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Genom att använda vårt kontaktformulär samtycker du till vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

Tack för att du förtroendet att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig.